Categories

vax vpw2b pressure washer 140 bar

Sort by :
110 Volt V-TUF VTUF110 Electric Pressure Washer (110V)
110 Volt V-TUF VTUF110 Electric Pressure Washer (110V)
£970.80
400 Volt, 3 Phase V-TUF XHD195THR 6.6kW 3 Phase Extra Heavy Duty Trolley Mounted Pressure Washer (400V)
400 Volt, 3 Phase V-TUF XHD195THR 6.6kW 3 Phase Extra Heavy Duty Trolley Mounted Pressure Washer (400V)
£1438.80
400 Volt, 3 Phase V-TUF XHD995HOT 4kW 3 Phase Extra Heavy Duty Hot Water Pressure Washer (400V)
400 Volt, 3 Phase V-TUF XHD995HOT 4kW 3 Phase Extra Heavy Duty Hot Water Pressure Washer (400V)
£2866.80
400 Volt, 3 Phase V-TUF XHD995HOTHR 4kW 3 Phase Extra Heavy Duty Hot Water Pressure Washer (400V)
400 Volt, 3 Phase V-TUF XHD995HOTHR 4kW 3 Phase Extra Heavy Duty Hot Water Pressure Washer (400V)
£3118.80
Clarke Clarke DLS200AL Heavy Duty Diesel Pressure Washer - 2900 psi
Clarke Clarke DLS200AL Heavy Duty Diesel Pressure Washer - 2900 psi
£1918.80
Clarke Clarke JET 8000 180bar Pressure Washer
Clarke Clarke JET 8000 180bar Pressure Washer
£167.98
Clarke Clarke JET9000 200bar Pressure Washer
Clarke Clarke JET9000 200bar Pressure Washer
£191.98
Clarke Clarke Jet King 125 Hot Washer
Clarke Clarke Jet King 125 Hot Washer
£838.80
Clarke Clarke JetStar 1750 Pressure Washer
Clarke Clarke JetStar 1750 Pressure Washer
£65.99
Clarke Clarke JetStar 1900 Pressure Washer
Clarke Clarke JetStar 1900 Pressure Washer
£95.98
Clarke Clarke King 145 Hot Washer
Clarke Clarke King 145 Hot Washer
£874.80
Clarke Clarke PLS130AH Heavy Duty Petrol Pressure Washer - 1740psi
Clarke Clarke PLS130AH Heavy Duty Petrol Pressure Washer - 1740psi
£754.80
Clarke Clarke PLS135AH Heavy Duty Petrol Pressure Washer - 1740psi
Clarke Clarke PLS135AH Heavy Duty Petrol Pressure Washer - 1740psi
£814.80
Clarke Clarke PLS160AH Heavy Duty Petrol Pressure Washer - 2175psi
Clarke Clarke PLS160AH Heavy Duty Petrol Pressure Washer - 2175psi
£910.80
Clarke Clarke PLS165AH Heavy Duty Petrol Pressure Washer - 2175psi
Clarke Clarke PLS165AH Heavy Duty Petrol Pressure Washer - 2175psi
£874.80
Clarke Clarke PLS195 Heavy Duty Petrol Pressure Washer
Clarke Clarke PLS195 Heavy Duty Petrol Pressure Washer
£478.80
Clarke Clarke PLS200AH Heavy Duty Petrol Pressure Washer - 2900psi
Clarke Clarke PLS200AH Heavy Duty Petrol Pressure Washer - 2900psi
£1317.60
Clarke Clarke PLS265 Heavy Duty Petrol Driven Pressure Washer
Clarke Clarke PLS265 Heavy Duty Petrol Driven Pressure Washer
£718.80
Clarke Clarke Tiger 1700 Petrol Pressure Washer
Clarke Clarke Tiger 1700 Petrol Pressure Washer
£190.80
Clarke Clarke Tiger 2600 Petrol Pressure Washer
Clarke Clarke Tiger 2600 Petrol Pressure Washer
£311.98
Clarke Clarke Tiger 3000 Petrol Pressure Washer
Clarke Clarke Tiger 3000 Petrol Pressure Washer
£395.98
Evolution Evolution - EVO-System PW3200 175bar Pressure Washer
Evolution Evolution - EVO-System PW3200 175bar Pressure Washer
£131.98
Grizzly Grizzly HDR21-150 Pressure Washer
Grizzly Grizzly HDR21-150 Pressure Washer
£199.99
Karcher Hd 5/11 Pro Pressure Washer
Karcher Hd 5/11 Pro Pressure Washer
£399.00
Karcher Hd 6/13C Pro Plus Pressure Washer
Karcher Hd 6/13C Pro Plus Pressure Washer
£519.00
Karcher K2 Compact Pressure Washer
Karcher K2 Compact Pressure Washer
£69.99
Karcher K4 Premium Home Pressure Washer
Karcher K4 Premium Home Pressure Washer
£149.99
Karcher Karcher 1050mm Rotating Pressure Washer Lance
Karcher Karcher 1050mm Rotating Pressure Washer Lance
£83.94
Karcher Karcher 550mm Non Rotating Pressure Washer Lance
Karcher Karcher 550mm Non Rotating Pressure Washer Lance
£34.74
Karcher Karcher HD 4/9 P Cold Water Pressure Washer (110V)
Karcher Karcher HD 4/9 P Cold Water Pressure Washer (110V)
£466.80
Karcher Karcher HD 5/11 P Cold Water Pressure Washer Package
Karcher Karcher HD 5/11 P Cold Water Pressure Washer Package
£598.80
Karcher Karcher HDS10/20-4M Professional Hot Water Pressure Washer
Karcher Karcher HDS10/20-4M Professional Hot Water Pressure Washer
£2758.80
Karcher Karcher HDS5/11UX Hot Water Pressure Washer
Karcher Karcher HDS5/11UX Hot Water Pressure Washer
£1294.80
Karcher Karcher HDS7/9-4M Professional Hot Water Pressure Washer (110V)
Karcher Karcher HDS7/9-4M Professional Hot Water Pressure Washer (110V)
£2742.00
Karcher Karcher K2 Compact Car & Home Pressure Washer
Karcher Karcher K2 Compact Car & Home Pressure Washer
£119.98
Karcher Karcher K4 Compact Pressure Washer
Karcher Karcher K4 Compact Pressure Washer
£167.98
Karcher Karcher K4 Premium Eco Home Pressure Washer
Karcher Karcher K4 Premium Eco Home Pressure Washer
£275.98
Karcher Karcher K5 Premium Domestic Pressure Washer
Karcher Karcher K5 Premium Domestic Pressure Washer
£346.80
Machine Mart Xtra Bosch AQT33-10 100bar Compact Pressure Washer
Machine Mart Xtra Bosch AQT33-10 100bar Compact Pressure Washer
£79.14
Machine Mart Xtra Evolution - EVO-System Petrol Engine & Pressure Washer
Machine Mart Xtra Evolution - EVO-System Petrol Engine & Pressure Washer
£322.80
Machine Mart Xtra Makita HW101 Pressure Washer Compact 100 BAR
Machine Mart Xtra Makita HW101 Pressure Washer Compact 100 BAR
£71.94
Machine Mart Xtra Makita HW132 - 140 Bar Pressure Washer (230V)
Machine Mart Xtra Makita HW132 - 140 Bar Pressure Washer (230V)
£347.94
Machine Mart Xtra Makita HW140 - 140 Bar Pressure Washer (230V)
Machine Mart Xtra Makita HW140 - 140 Bar Pressure Washer (230V)
£623.94
Machine Mart Xtra Nilfisk ALTO Poseidon 5-32 PA Cold Water Industrial Pressure Washer
Machine Mart Xtra Nilfisk ALTO Poseidon 5-32 PA Cold Water Industrial Pressure Washer
£1185.79
Machine Mart Xtra Nilfisk ALTO Poseidon 5-41 PA Cold Water Industrial Pressure Washer
Machine Mart Xtra Nilfisk ALTO Poseidon 5-41 PA Cold Water Industrial Pressure Washer
£914.53
Machine Mart Xtra Nilfisk Alto Neptune 5-28X2 Hot Water Pressure Washer
Machine Mart Xtra Nilfisk Alto Neptune 5-28X2 Hot Water Pressure Washer
£3126.12
Machine Mart Xtra Nilfisk Alto Poseidon 8-125 Cold Water Pressure Washer
Machine Mart Xtra Nilfisk Alto Poseidon 8-125 Cold Water Pressure Washer
£2862.12
Machine Mart Xtra Nilfisk-ALTO NEPTUNE 7-66DE Diesel Powered Hot Pressure Washer
Machine Mart Xtra Nilfisk-ALTO NEPTUNE 7-66DE Diesel Powered Hot Pressure Washer
£12459.06
Machine Mart Xtra V-TUF 1521 9HP Trolley Mounted Pressure Washer
Machine Mart Xtra V-TUF 1521 9HP Trolley Mounted Pressure Washer
£1138.80
Machine Mart Xtra V-TUF DD080 8HP Honda Powered Petrol Pressure Washer
Machine Mart Xtra V-TUF DD080 8HP Honda Powered Petrol Pressure Washer
£1398.00
Machine Mart Xtra V-TUF GB060 Honda Petrol Engine Cold Pressure Washer (6HP)
Machine Mart Xtra V-TUF GB060 Honda Petrol Engine Cold Pressure Washer (6HP)
£1278.00
Machine Mart Xtra V-TUF GB080 8HP Trolley Mounted Petrol Pressure Washer With Gearbox
Machine Mart Xtra V-TUF GB080 8HP Trolley Mounted Petrol Pressure Washer With Gearbox
£1438.80
Machine Mart Xtra V-TUF GB110 11HP Trolley Mounted Petrol Pressure Washer With Gearbox
Machine Mart Xtra V-TUF GB110 11HP Trolley Mounted Petrol Pressure Washer With Gearbox
£1950.00
Machine Mart Xtra V-TUF HD140 2.2kW Heavy Duty Pressure Washer (230V)
Machine Mart Xtra V-TUF HD140 2.2kW Heavy Duty Pressure Washer (230V)
£529.94
Machine Mart Xtra V-TUF HD145T 2.5kW Industrial Heavy Duty Pressure Washer (230V)
Machine Mart Xtra V-TUF HD145T 2.5kW Industrial Heavy Duty Pressure Washer (230V)
£589.00
Machine Mart Xtra V-TUF HD155T Heavy Duty Upright Pressure Washer (230V)
Machine Mart Xtra V-TUF HD155T Heavy Duty Upright Pressure Washer (230V)
£718.80
Machine Mart Xtra V-TUF HD155THR Heavy Duty Upright Pressure Washer (230V)
Machine Mart Xtra V-TUF HD155THR Heavy Duty Upright Pressure Washer (230V)
£790.80
Machine Mart Xtra V-TUF VTUF240 Electric Pressure Washer (230V)
Machine Mart Xtra V-TUF VTUF240 Electric Pressure Washer (230V)
£946.80
Machine Mart Xtra V-TUF VTUF415 Electric Pressure Washer (400V)
Machine Mart Xtra V-TUF VTUF415 Electric Pressure Washer (400V)
£949.00
Machine Mart Xtra V-TUF XHD1195HOTHR 4kW 4 Phase Extra Heavy Duty Hot Water Pressure Washer (400V)
Machine Mart Xtra V-TUF XHD1195HOTHR 4kW 4 Phase Extra Heavy Duty Hot Water Pressure Washer (400V)
£4078.80
Machine Mart Xtra V-TUF XHD175T 2.6kW Extra Heavy Duty Trolley Mounted Pressure Washer (230V)
Machine Mart Xtra V-TUF XHD175T 2.6kW Extra Heavy Duty Trolley Mounted Pressure Washer (230V)
£1066.80
Machine Mart Xtra V-TUF XHD175THR 2.6kW Heavy Duty Trolley Mounted Pressure Washer (230V)
Machine Mart Xtra V-TUF XHD175THR 2.6kW Heavy Duty Trolley Mounted Pressure Washer (230V)
£1140.00
Machine Mart Xtra V-TUF XHD195T 6.6kW 3 Phase Extra Heavy Duty Trolley Mounted Pressure Washer (400V)
Machine Mart Xtra V-TUF XHD195T 6.6kW 3 Phase Extra Heavy Duty Trolley Mounted Pressure Washer (400V)
£1380.00
Machine Mart Xtra V-TUF XHD865HOT 2.2kW Extra Heavy Duty Hot Water Pressure Washer (230V)
Machine Mart Xtra V-TUF XHD865HOT 2.2kW Extra Heavy Duty Hot Water Pressure Washer (230V)
£2794.80
Machine Mart Xtra V-TUF XHD865HOTHR 2.2kW Extra Heavy Duty Hot Water Pressure Washer (230V)
Machine Mart Xtra V-TUF XHD865HOTHR 2.2kW Extra Heavy Duty Hot Water Pressure Washer (230V)
£2878.80
Makita Makita HW111 - 110 Bar Pressure Washer (230V)
Makita Makita HW111 - 110 Bar Pressure Washer (230V)
£191.94
Makita Makita HW112 - 120 Bar Pressure Washer (230V)
Makita Makita HW112 - 120 Bar Pressure Washer (230V)
£263.94
Makita Makita HW121 - 130 Bar Pressure Washer (230V)
Makita Makita HW121 - 130 Bar Pressure Washer (230V)
£299.94
Nilfisk ALTO Nilfisk Alto Truckbooster 5-30D Stationary Hot Water Pressure Washer
Nilfisk ALTO Nilfisk Alto Truckbooster 5-30D Stationary Hot Water Pressure Washer
£6876.36
Nilfisk ALTO Nilfisk Alto Truckbooster 5-49D Stationary Hot Water Pressure Washer
Nilfisk ALTO Nilfisk Alto Truckbooster 5-49D Stationary Hot Water Pressure Washer
£7248.55
Nilfisk ALTO Nilfisk Alto Truckbooster 7-63D Stationary Hot Water Pressure Washer
Nilfisk ALTO Nilfisk Alto Truckbooster 7-63D Stationary Hot Water Pressure Washer
£7998.29
Nilfisk ALTO Nilfisk 6m Pressure Washer Hose
Nilfisk ALTO Nilfisk 6m Pressure Washer Hose
£23.98
Nilfisk ALTO Nilfisk 6m Pressure Washer Hose and Gun
Nilfisk ALTO Nilfisk 6m Pressure Washer Hose and Gun
£46.79
Nilfisk ALTO Nilfisk ALTO FORCE 3 - C 105.6-5 Cold Water Consumer Pressure Washer
Nilfisk ALTO Nilfisk ALTO FORCE 3 - C 105.6-5 Cold Water Consumer Pressure Washer
£71.98
Nilfisk ALTO Nilfisk ALTO Force 10 E140.3 140bar Pressure Washer
Nilfisk ALTO Nilfisk ALTO Force 10 E140.3 140bar Pressure Washer
£310.80
Nilfisk ALTO Nilfisk ALTO Force 5 C120.6 120bar Cold Water Pressure Washer
Nilfisk ALTO Nilfisk ALTO Force 5 C120.6 120bar Cold Water Pressure Washer
£113.99
Nilfisk ALTO Nilfisk ALTO Force 7 C130.1-6 PAD X-TRA Pressure Washer
Nilfisk ALTO Nilfisk ALTO Force 7 C130.1-6 PAD X-TRA Pressure Washer
£191.98
Nilfisk ALTO Nilfisk ALTO Neptune 2-26 Special Industrial Hot Water Pressure Washer
Nilfisk ALTO Nilfisk ALTO Neptune 2-26 Special Industrial Hot Water Pressure Washer
£1974.00
Nilfisk ALTO Nilfisk ALTO Neptune 5-28 95 bar Hot Water Pressure Washer
Nilfisk ALTO Nilfisk ALTO Neptune 5-28 95 bar Hot Water Pressure Washer
£2894.99
Nilfisk ALTO Nilfisk ALTO POSEIDON 2-22T Cold Water Pressure Washer
Nilfisk ALTO Nilfisk ALTO POSEIDON 2-22T Cold Water Pressure Washer
£394.80
Nilfisk ALTO Nilfisk ALTO Poseidon 5-32 PAXT Cold Water Industrial Pressure Washer With Hose Reel
Nilfisk ALTO Nilfisk ALTO Poseidon 5-32 PAXT Cold Water Industrial Pressure Washer With Hose Reel
£1318.80
Nilfisk ALTO Nilfisk ALTO Poseidon 5-41 PAXT Cold Water Industrial Pressure Washer
Nilfisk ALTO Nilfisk ALTO Poseidon 5-41 PAXT Cold Water Industrial Pressure Washer
£1059.02
Nilfisk ALTO Nilfisk Alto Neptune 4-54X Hot Water Pressure Washer
Nilfisk ALTO Nilfisk Alto Neptune 4-54X Hot Water Pressure Washer
£2643.38
Nilfisk ALTO Nilfisk Domestic Pressure Washer Water Suction Kit
Nilfisk ALTO Nilfisk Domestic Pressure Washer Water Suction Kit
£17.99
Nilfisk ALTO Nilfisk NEPTUNE 1-22 Compact Hot Water Pressure Washer
Nilfisk ALTO Nilfisk NEPTUNE 1-22 Compact Hot Water Pressure Washer
£1362.00
Nilfisk ALTO Nilfisk P150.2-10 X-tra Cold Water Pressure Washer
Nilfisk ALTO Nilfisk P150.2-10 X-tra Cold Water Pressure Washer
£383.98
Nilfisk ALTO Nilfisk Patio Washer Plus - Cleaning Accessory
Nilfisk ALTO Nilfisk Patio Washer Plus - Cleaning Accessory
£39.59
Nilfisk ALTO Nilfisk Podseidon 2-35PE Electric/Petrol Pressure Washer
Nilfisk ALTO Nilfisk Podseidon 2-35PE Electric/Petrol Pressure Washer
£905.30
Nilfisk ALTO Nilfisk Poseidon 3-39PE Pressure Washer
Nilfisk ALTO Nilfisk Poseidon 3-39PE Pressure Washer
£1039.08
Nilfisk ALTO Nilfisk-ALTO NEPTUNE 5-51DE Diesel Powered Hot Pressure Washer
Nilfisk ALTO Nilfisk-ALTO NEPTUNE 5-51DE Diesel Powered Hot Pressure Washer
£8068.94
Nilfisk ALTO Nilfisk-ALTO NEPTUNE 7-72DE Diesel Powered Hot Pressure Washer
Nilfisk ALTO Nilfisk-ALTO NEPTUNE 7-72DE Diesel Powered Hot Pressure Washer
£15148.70
Rothenburger Dry Pressure Test Kit (0-4 Bar)
Rothenburger Dry Pressure Test Kit (0-4 Bar)
£26.99
Tacwise Tacwise Z3-140 - Professional Nail And Staple Tacker
Tacwise Tacwise Z3-140 - Professional Nail And Staple Tacker
£21.54
V-TUF V-TUF 1218 6.5HP Trolley Mounted Pressure Washer
V-TUF V-TUF 1218 6.5HP Trolley Mounted Pressure Washer
£718.80
V-TUF V-TUF 1219 6.5HP Trolley Mounted Pressure Washer
V-TUF V-TUF 1219 6.5HP Trolley Mounted Pressure Washer
£886.80
V-TUF V-TUF DD055 5HP Honda Powered Petrol Pressure Washer
V-TUF V-TUF DD055 5HP Honda Powered Petrol Pressure Washer
£1114.80
V-TUF V-TUF XHD160 2.6kW Extra Heavy Duty Carry Frame Pressure Washer (230V)
V-TUF V-TUF XHD160 2.6kW Extra Heavy Duty Carry Frame Pressure Washer (230V)
£718.80
V-TUF V-TUF XHD160T 2.6kW Extra Heavy Duty Carry Frame Pressure Washer With Total Stop (230V)
V-TUF V-TUF XHD160T 2.6kW Extra Heavy Duty Carry Frame Pressure Washer With Total Stop (230V)
£838.80
V-TUF V-TUF XHD765HOT 2.6kW Extra Heavy Duty Hot Water Pressure Washer (230V)
V-TUF V-TUF XHD765HOT 2.6kW Extra Heavy Duty Hot Water Pressure Washer (230V)
£2398.80
Wickes Treated Studwork (Cls) 38 x 140 x 2400mm Single
Wickes Treated Studwork (Cls) 38 x 140 x 2400mm Single
£7.99

vax vpw2b pressure washer 140 bar

vax vpw2b pressure washer 140 bar on other UK sites

Vax VRSPW1 Pressure Washer - 1700W
£65.99
Freshen up your patio and get your car gleaming this summer with the Vax 1700W Pressure Washer. A powerful and versatile appliance, this useful pressure washer comes with a wealth of accessories including a turbo and jet nozzle, solution application bottle, and bundled cleaning solution. Great for decking, stone patios, sheds, alloys, wheel trims - the possibilities are endless. The powerful 
Greenworks G5 Pressure Washer 140 Bar 240v
£159.99
A wheeled pressure washer with a large handle and attachment points for the included spray lance, the Greenworks G5 can be easily transported around flat surfaces such as patios and driveways, where its 2000w universal motor provides high power press... 
Vax P86P2P Pressure Washer
£99.00
Achieve a more powerful, rapid clean with the 2000W Pressure Washer from Vax. Perfect for cars, vans, alloys, wheel trims and even garden patios, this powerful, versatile appliance comes with a wealth of accessories including a lance, turbo nozzle, jet nozzle, application nozzle and a nozzle cleaning tool. This pressure washer also comes with a patio kit comprising a patio cleaning head, extension 
Vax P86P2P Pressure Washer
£99.00
Achieve a more powerful, rapid clean with the 2000W Pressure Washer from Vax. Perfect for cars, vans, alloys, wheel trims and even garden patios, this powerful, versatile appliance comes with a wealth of accessories including a lance, turbo nozzle, jet nozzle, application nozzle and a nozzle cleaning tool. This pressure washer also comes with a patio kit comprising a patio cleaning head, extension 
e140 39 x-tra pressure washer 140 bar 240 volt
£246.75
nilfisk alto 140 bar e1403-9 x-tra excellent pressure washer is a mobile and versatile pressure washer for all kinds of outdoor cleaning tasks with an induction motor aluminium pump and telescopic aluminium handle complete with new through feed flexible anti kink hose and hose reel system with hose stop specifications max pressure 130 barflow rate 500lhmotor 2100 wattmax water feed temperature 
Machine Mart Xtra Makita HW140 - 140 Bar Pressure Washer (230V)
£623.94
This Makita Pressure washer is perfect for various cleaning applications including cleaning cars, driveways and paths. Operating at a maximum 140 bar pressure and featuring a 2.3kW motor, the HW140 certainly has enough power for the job. The washer comes equipped with everything you need to get going, including an adjustable lance, foaming nozzle, detergent tank, turbo nozzle and 10m steel armed 
Vax VRSPW1 Pressure Washer - 1700W
£65.99
Freshen up your patio and get your car gleaming this summer with the Vax 1700W Pressure Washer. A powerful and versatile appliance, this useful pressure washer comes with a wealth of accessories including a turbo and jet nozzle, solution application bottle, and bundled cleaning solution. Great for decking, stone patios, sheds, alloys, wheel trims - the possibilities are endless. The powerful 
Vax 1913339800 Universal Pressure Washer Solution
£5.99
Universal Pressure Washer Solution is a multi-purpose detergent that is specially designed to be used in conjunction with Vax pressure washers. Ideal for removing stubborn dirt on outdoor surfaces and equipment outside the home such as patios, driveways, brickwork and garden furniture. Universal solution is aluminium safe so it is great for using on bikes and play equipment such as swings and 
Non-Electric Pressure Washer
£19.95
No hose or mains power required! This non-electric portable washer will clean your car any time, anywhere, saving you money and water. It offers high-pressure cleaning thats far easier and more effective than a bucket and sponge. Ideal during hosepipe bans, and great for camping, boating and caravans when external power is often not easily available. 
Hozelock Pico Pressure Washer
£179.99
1700W motor Includes trigger, extension and both turbo & rotary nozzles Comes with heavy duty, height adjustable patio cleaner Incorporates a detergent bottle, 2166 hose connector & transparent inlet filter 2 year guarantee included The Pico Pressure Washer is compact yet powerful at the same time. It has brackets and holes to keep all the adaptors and lances in one place. And its on two wheels to 
Karcher K2 Home Pressure Washer - 1 K2 pressure washer
£163.99
For home and garden use, this pressure washer makes easy work of keeping all those surfaces so clean they look as good as new! The Karcher K2 Home Pressure Washer comes with a powerful Dirt Blaster Lance which will efficiently clean windows, doors, greenhouses and garden tools. The T50 Patio Cleaner attachment is just the job for deep cleaning average-sized patio or deck areas. Additional 
Sealey PW1712 Pressure Washer 12V Rechargeable
£127.01
Sealey Pressure Washers - 230/12V - Sealey PW1712, A 12V pressure washer from Sealey is lightweight, portable and cordless, making it ideal for a range of domestic applications including cleaning vehicles, motorcycles and bicycles. Features 17L water tank which can be detached from base for easy re-filling. Unit can be powered using vehicles 12V socket, but is also fitted with a rechargeable lead 

vax vpw2b pressure washer 140 bar on other UK sites

vax vpw2b pressure washer 140 bar on USA sites

Vax VRSPW1 Pressure Washer - 1700W
$87.11
Freshen up your patio and get your car gleaming this summer with the Vax 1700W Pressure Washer. A powerful and versatile appliance, this useful pressure washer comes with a wealth of accessories including a turbo and jet nozzle, solution application bottle, and bundled cleaning solution. Great for decking, stone patios, sheds, alloys, wheel trims - the possibilities are endless. The powerful 
Vax 1913339800 Universal Pressure Washer Solution
$7.91
Universal Pressure Washer Solution is a multi-purpose detergent that is specially designed to be used in conjunction with Vax pressure washers. Ideal for removing stubborn dirt on outdoor surfaces and equipment outside the home such as patios, driveways, brickwork and garden furniture. Universal solution is aluminium safe so it is great for using on bikes and play equipment such as swings and 
Earthwise 1700PSI Pressure Washer
$114.99
There's no substitute for making a good impression. This powerful pressure washer delivers a fresh-scrubbed look for everything from your home siding and driveway to your vehicles and watercraft. So go ahead: take pride in what's yours. And make sure everyone who visits your home, from your homeowner's association to first-time visitors, receives an immaculate reception. 1700 PSI 
ALTAMONT Vax Mens Sweatshirt
$57.99
Altamont Vax pullover sweatshirt. Faded stripe print at sleeves. Crew neck. 80% cotton/20% polyester. Machine wash. Imported. 
Lepto Vax 4 (25 doses)
$298.99
The number of canine leptospirosis cases has risen dramatically in recent years, impacting urban and rural dogs. Leptospirosis is a potentially life-threatening disease, and is now the number one infectious cause of acute renal failure in dogs. Leptospirosis may pose a zoonotic (transmissible) risk to owners. All vaccines are shipped overnight. A $29.95 flat rate fee is charged for all orders 
Roberto Cavalli - Shawl 140 x 140 Shawl (Silver/Gold) Scarves
$175.50
Add this exquisite Roberto Cavalli Shawl to your collection. ; Allover animal print with chain link graphic border. ; Fringed edges. ; 100% silk. ; Professional dry clean only. ; Made in Italy. ; This item may ship with an attached security tag. Merchandise returned without the original security tag attached or a damaged tag may not qualify for a refund. Measurements: ; Width: 60 in ; Length: 60 

vax vpw2b pressure washer 140 bar on USA sites


Brands

Thank you for visiting vax vpw2b pressure washer 140 bar on doityourselfstore.co.uk

We bring the products from many websites to one website for you to search, save and compare.

click tracking